International Education
Education
Agents

 

I.S. Education Consultancy Taipei Taipei City Education Agents

Logo original


Address: 17 F. 38, No.50, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City, 100, Taiwan

Fax: +88 6 2331 3155

Ph: +88 62 2331 1515

Contact Email: Taipei@isec.com.tw

Website: www.isec.com.tw

Principal Agent: Stanley Huang

Qualified Counsellors at I.S. Education Consultancy Taipei Taipei City

 

Fang Tzu Lou

QEAC I365
1442729060133

Ling Chih Chien

QEAC K577
Logo original

Pei Chi KAO

QEAC H374
Logo

Stanley Huang

QEAC D483
Logo

Yu Ling CHEN

QEAC K489