International Education
Education
Agents

 

Chiao Shun International Taipei Education Agents

Logo original


Address: 10F-10 Section 4 No. 68 Ren-Ai Rd, Taipei, Taiwan, 106, Taiwan

Fax: 886-2-2705 2635

Ph: 886-2-2705 2756

Contact Email: taipei@chiaoshun.com

Principal Agent: Shun Lai Chen

Qualified Counsellors at Chiao Shun International Taipei

%e6%9c%83%e9%95%b7%e8%87%b4%e8%a9%9e %283%29

Shun Lai Chen

QEAC C217

Tzu Jung Chen

QEAC D107