International Education
Education
Agents

 

New Oriental Global Study Tour Promotion and Management Center Education Agents

New Oriental Global Study Tour Promotion and Management Center
New Oriental South Building, No.2, Dongsan Jie Zhongguancun West Zone, Haidian District, Beijing, 100080, China
Tel + 86 10 60908663
www.uuxue.org
yaozhao@xdf.cn
Zhao Yao