International Education
Education
Agents

 

Nanjing Normal University Study Abroad Service Center Nanjing Education Agents


Address: 3rd Floor, 122-1 Ninghai Road, Nanjing, Jiangsu, 210024, China

Fax: 0086-25-83313702

Ph: 0086-25-83303200

Contact Email: zhang_tiankai@yahoo.com

Principal Agent: Tiankai Zhang

Qualified Counsellors at Nanjing Normal University Study Abroad Service Center Nanjing

Tiankai Zhang

QEAC D383