International Education
Education
Agents

 

Jesie Nanjing Education Agents


Address: 15# West Beijing Road Nanjing, Nanjing, Jiangsu, 210024, China

Fax: 86-25-83335942

Ph: 86-25-83335943

Contact Email: cynthiapan2000@yahoo.com

Principal Agent: Yanqing Pan

Qualified Counsellors at Jesie Nanjing

Yanqing Pan

QEAC D371