International Education
Education
Agents

 

Fujian Center For Overseas Studies Fuzhou Education Agents


Address: 9/F Dianjiao Building 217 Wusi Road, Fuzhou, Fujian, 350003, China

Fax: 0086-591-87842308

Ph: 0086-591-87843278

Contact Email: dihua_wu@163.com

Website: www.fjcos.com

Principal Agent: Dihua Wu

Qualified Counsellors at Fujian Center For Overseas Studies Fuzhou

Dihua Wu

QEAC E130 BCA 190

Jingbo Wu

QEAC G275