International Education
Education
Agents

 

EIC Group Guangzhou Education Agents


Address: L6 Ground Floor 339 Huan Shi Dong Lu, Guangzhou, 510095, China

Profile: ANZIA Education

Fax: +86 20 8331 1732

Ph: +86 20 8331 1996

Principal Agent: Hui Lin

Qualified Counsellors at EIC Group Guangzhou

Hui Lin

QEAC D392

Jing Xiao

QEAC D203
 

Mao Hua Chen

QEAC D210

Yingru Shi

QEAC D397