International Education
Education
Agents

 

Beijing Global Advance Student Service Center Beijing Education Agents


Address: No. 187, Andingmen Wai Dajie Dongcheng District, Beijing, China

Fax: 86-10-64401171

Ph: 86-10-64521392

Contact Email: ljliu@bjrcedu.com

Website: www.bjrcedu.com

Principal Agent: Yu Qiao

Qualified Counsellors at Beijing Global Advance Student Service Center Beijing

Yu Qiao

QEAC E364