International Education
Education
Agents

 

Fuzhou Zhuang'an Economic Development Fuzhou Education Agents

Logo original


Address: 11/F, Lippo Tianma Plaza, No.1 Wuyi North Road,, Fuzhou, Fujian, 350001, China

Fax: +86-591-87530344

Ph: +86-591-87601788

Contact Email: wan@eduagent.cn

Principal Agent: Wanjing Wu

Qualified Counsellors at Fuzhou Zhuang'an Economic Development Co Fuzhou

 img 2883

Wanjing Wu

QEAC E420
Psu

Yimin Liu

QEAC F122