International Education
Education
Agents

 

Shinyway International Hangzhou (Huanglong Shiji Plaza) Education Agents


Address: Level 4, Block A, Huanglong Shiji Plaza, 1 Hangda Rd, Hangzhou (Huanglong Shiji Plaza), Zhejiang, 310007, China

Ph: 0571-87901122

Contact Email: tan.zhang@jcub.edu.au

Qualified Counsellors at Shinyway International Hangzhou (Huanglong Shiji Plaza)

Tan ZHANG

QEAC G278