International Education
Education
Agents

 

Jiangsu Education Services for International Exchange Centre Jiangsu Education Agents


Address: Jiangsu Education Mansion No 15 West Beijing Road, Jiangsu, Nanjing, 210024, China

Fax: +86 25 8333 5942

Ph: +86 25 8333 5943

Principal Agent: Shi Wu

Qualified Counsellors at Jiangsu Education Services for International Exchange Centre Jiangsu

Shi Wu

QEAC D372