Nanjing Auscan International Educaiton Consulting Education Agents


Address: 14f, No. 18 zhongshan east road, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Fax: +862586485077

Contact Email: bella.w.qiang@gmail.com

Principal Agent: Wen Qiang

Qualified Counsellors at Nanjing Auscan International Educaiton Consulting Co

Image

Wen Qiang

QEAC L465