International Education
Education
Agents

 

AOJI Enrolment Centre of International Education Beijing Education Agents


Address: 2 Floor Interchina Commercial Building No. 33 Deng Shi Kou Street Dong Cheng District, Beijing, Beijing, 100006, China

Fax: +86 10 6512 9608

Ph: +86 10 5169 7800

Contact Email: application@globeedu.com

Website: www.globeedu.com

Principal Agent: Yu Ma

Qualified Counsellors at AOJI Enrolment Centre of International Education Beijing

20120614000005

Fei Zhao

QEAC G297

xuelian ZHU

QEAC G296

Yu Ma

QEAC E475