International Education
Education
Agents

 

Guangzhou Huaren Migration Service Guangzhou Education Agents


Address: 57-9 Huali Road, Zhujiang New Town Tianhe, Guangzhou, Guangdong, 510623, China

Profile: Guangzhou Huaren Migration Service Co

Fax: 020-38853098

Ph: 020-38853052

Contact Email: liwenperal@21cn.com

Principal Agent: Liwen Huang

Qualified Counsellors at Guangzhou Huaren Migration Service Co Guangzhou

 

Liwen Huang

QEAC E459

Ruling Yang

QEAC E486